... sme reklamné a grafické štúdio a milujeme našu prácu

Tvorba webstránok

Briefing a uzatvorenie zmluvy

Našu prácu si vykonávame svedomito, preto Vašim požiadavkám a predstavám venujeme maximálnu pozornosť. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sme sa stretli a rozobrali Vašu predstavu, ktorú následne spracujeme do jasnej formulácie požiadaviek (požiadavky sú súčasťou zmluvy). Požiadavky by mali reflektovať ciele, ktoré chcete vytvorením webstránok dosiahnúť, a sú konkretizované v nasledovných oblastiach:

 • požiadavky na grafický dizajn (farebnosť, tématika, štýl, ...),
 • požiadavky na rozsah a štruktúru (rozdelenie obsahu do podstránok, prepojenia medzi podstránkami, ...),
 • požiadavky na funkčnosť (dynamické súčasti, implementácia eshopu alebo systému pre správu obsahu, ...).

Na základe stanovených požiadaviek si dohodneme termín na realizáciu ako aj konečnú záväznú cenu a po uzatvorení zmluvy a dodaní všetkých podkladov z Vašej strany sa pustíme do práce.

Návrh dizajnu webstránok

Tvorba rozmiestnenia prvkov stránky - wireframe-y

Návrh grafického dizajnu webstránky najčastejšie začíname výrobou wireframe-ov. Sú to zjednodušené návrhy, ktoré poukazujú na rozmiestnenie prvkov webu na stránke. Najjednoduchšou formou wireframe-u môže byť Váš prvotný náčrtok, ktorý už možno máte v hlave. Ten sa spolu budeme snažiť previesť do viditeľnej formy. Pomocou jednoduchých štvorčekov si zanalyzujeme, čo by bolo vhodnejšie s prihliadnutím na Vaše obchodné ciele a použiteľnosť webu.

Wireframe-y odpovedajú na otázky typu:

 • Kde bude umiestnená navigácia stránky?
 • Kde bude umiestnené prihlasovacie políčko?
 • Bude mať stránka pravý alebo ľavý panel?
 • Budú náhľady fotiek nad alebo pod vybranou fotkou?
 • ...

Tvorba grafického štýlu stránky - moodboardy

V niektorých prípadoch je vhodné okrem wireframe-ov zrealizovať aj moodboard-y. Moodboard-y sú koláže rôznych grafických prvkov, ktoré spolu navodzujú určitú atmosféru, určujú tak grafický štýl webstránok. Pomocou moodboard-ov Vám jednoducho odprezentujeme, ako sme pochopili Vaše požiadavky na grafický štýl. Výhodou moodboard-ov je, že sú v porovnaní s navrhnutím grafického dizajnu stránky oveľa menej časovo náročné. Z toho dôvodu je pri hľadaní optimálneho štýlu, ktorý Vám bude vyhovovať, efektívnejšie spraviť jedno alebo dve rýchle kolá moodboard-ov, ako hneď začať tvorbou grafického dizajnu stránky a riskovať jeho kompletné prerábanie.

Moodboard-y odpovedajú na otázky typu:

 • Ako budú vyzerať tlačítka a ďalšie ovládacie prvky?
 • Bude každá časť webu orámovaná jemným tieňom?
 • Použijeme v návrhu aj túto farbu alebo ju radšej vymeníme za inú?
 • Vyhovujú vám solídne farby alebo radšej prechodové, aby bol návrh viac plastickejší?
 • Chceli by ste, aby bol návrh viac oblý alebo chcete hranatý, ostrý dizajn?
 • ...

Prezentovanie, pripomienkovanie a finalizácia dizajnu

Na základe wireframeov a moodboardov vypracujeme kompletný grafický dizajn webstránok, ktorý Vám osobne alebo e-mailom poskytneme k nahliadnutiu. V tomto momente dostávate priestor na Vašu kritiku - pozitívne i negatívne pripomienky. Na základe pripomienok a našich odborných odporúčaní "doladíme" dizajn Vašich stránok a opať poskytneme k pripomienkovaniu - zväčša sa pripomienkovací cyklus opakuje 1-2 razy. V momente, kedy dizajn plne zodpovedá Vašej predstave, je finálny dizajn pripravený na kódovanie.

TIP: Jasnou formuláciou vecných pripomienok výrazne urýchlite finalizáciu dizajnu.

Kódovanie a publikovanie webstránok

Spracovanie dizajnu do webovej podoby

Aby bolo možné webstránky sprístupniť na internete (čiže uložiť ich na Váš webhosting), je potrebné grafickú podobu dizajnu previesť do jazyka, ktorému rozumie internetový prehliadač. V tejto fáze jednotlivé dizajnové a funkčné prvky umiestnime pomocou značiek jazyka HTML a CSS na svoje pozície a vytvoríme funkčné prepojenia (tzv. hypertextové odkazy) medzi jednotlivými podstránkami projektu. Tieto činnosti vykonávame s ohľadom na prístupnosť stránok čo najširšiemu okruhu návštevníkov a v súlade s najprísnejšími štandardami konzorcia W3C.

TIP: Niektoré stránky sa pri nedodržaní stanovených štandardov môžu každému návštevníkovi zobraziť ináč, čím môže dochádzať k nedorozumieniam, chaosu prípadne až nedôvere.

Programovanie dynamických súčastí

Niektoré časti stránok resp. ich funkcie naprogramujeme na automatizované spracovanie údajov zadaných na strane návštevníka, ktoré následne na základe nich vytvoria špecifický obsah (tzv. dynamické stránky). Takýmito funkciami môžu byť:

 • kontaktný formulár
 • kniha návštev, anketa
 • online kalkulácie, rezervácie
 • sekcia pre „prihlásených“ návštenívkov
 • ...

TIP: Dynamické súčasti zrýchľujú a zefektívnňujú Vašu komunikáciu s návštevníkmi - Váš potenciálny zákazník napríklad nemusí čakať na vypracovanie cenovej ponuky.

Spracovanie obsahu jednotlivých stránok

Po absolvovaní predchádzajúcich fáz budú Vaše stránky pripravené na použitie, avšak ešte stále im chýba pre internet to najhodnotnejšie - informácie - čiže obsah, ktorý chcete prezentovať. Na základe Vami dodaných podkladov spracujeme obsah jednotlivých podstránok, ktorý bude mať maximálnu vypovedaciu hodnotu:

 • spracovanie textu do logických skupín oddelených nadpismi,
 • spracovanie údajov do prehľadných tabuliek,
 • spracovanie info-grafiky pre ľahšie pochopenie textu - obrázky, vývojové diagramy, grafy, ...

TIP: Pri vytváraní obsahu si dajte záležať najmä na originalite textov, pomôže to pri získavaní Vašich návštevníkov a pri zvyšovaní ich počtu.

Testovanie, ladenie a publikovanie na server

Webstránky naplnené obsahom sú už takmer zrelé na zverejnenie. Pristúpime preto k testovaniu a ladeniu, ktoré pozostáva z:

 • testu zobrazovania v jednotlivých prehliadačoch (aby naozaj všetci návštevníci videli Vaše webstránky rovnako),
 • testu funkčnosti všetkých dynamických súčastí (aby fungovali korektne a naozaj efektívne),
 • kontroly a testu nastavenia webhostingu resp. cieľového servera,
 • odstraňovanie prípadných nedostatkov.

Váš web je v tomto momente dokonalý, odladený, otestovaný a pripravený na publikovanie. Teraz môžeme umiestniť celý projekt na Váš webhosting alebo cieľový server.

Cena tvorby webstránok

Presná cena je predmetom individuálnej cenovej kalkulácie, ktorá zohľadní všetky Vaše požiadavky. Pre predstavu uvádzame nasledovné orientačné ceny základných úkonov:

 • vytvorenie individuálneho grafického dizajnu od 400 € bez DPH / 480 € s DPH
 • spracovanie dizajnu do webovej podoby od 300 € bez DPH / 360 € s DPH
 • grafické spracovanie individuálneho vzhľadu jednotlivých podstránok od 100 € bez DPH / 120 € s DPH
 • naplnenie webstránok dodaným obsahom od 100 € bez DPH / 120 € s DPH
 • animácie, dodatočné grafické prvky - 30 €/hod bez DPH / 36 €/hod s DPH
 • programovanie dodatočných súčastí - 30 €/hod bez DPH / 36 €/hod s DPH

Kam ďalej?