... sme reklamné a grafické štúdio a milujeme našu prácu

Zvyšovanie návštevnosti Vašich webstránok

Máte webstránku, ktorá Vám bezchybne funguje a ešte k tomu dobre vyzerá, ale telefón Vám nezvoní - prečo? Vaši potenciálni zákazníci sa predsa o Vás ešte žiadnym spôsobom nedozvedeli! Nestačí teda internetové stránky mať, potrebujete návštevníkov, ktorí si ich obsah prezrú a uzatvoria s Vami obchod. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa zviditeľniť.

Optimalizácia pre vyhľadávače

Užívatelia internetu pri hľadaní odpovede na svoju otázku alebo riešenia problému v drvivej väčšine použijú nejaký vyhľadávač (Google, Yahoo, Bing, ...) - slovo alebo frázu stačí vpísať do vyhľadávacieho políčka a vyhľadávač užívateľovi ponúkne tisíce relevantných stránok... Ako však dosiahnúť, aby užívateľ otvoril práve tú Vašu? Optimalizáciou Vašich stránok pre vyhľadávače (SEO - Search Engine Optimisation) dokážeme zabezpečiť, aby sa Vaše stránky zobrazovali vo výsledkoch vyhľadávania na čo najlepšiej pozícii, čím sa pravdepodobnosť získania návštevníka podstatne zvyšuje. Optimalizácia pre vyhľadávče zahŕňa viacero oblastí, ktorú spolu úzko súvisia, preto nie je vhodné niektoré faktory zanedbať.

Optimalizácia zdrojových kódov

Vyhľadávače uprednostňujú webstránky naprogramované v súlade s platnými štandardami, nakoľko u stránok, ktoré obsahujú chyby resp. nedodržiavajú stanovené pravidlá, existuje vyššie riziko vzniku problémov pri zobrazení, a návštevník sa tak nedostane resp. iba veľmi obtiažne dostane k úspešnému riešeniu svojho problému.

TIP: Obdobie stránok "optimalizovaných pre prehliadač XY pri rozlíšení 1024×768" je už dávno preč - optimálny zdrojový kód zazpečí rovnaké zobrazenie Vašich stránok v každom prehliadači.

Optimalizácia obsahu stránok (sémantika nadpisov, copywriting)

Obsah Vašich stránok je najdôležitejším predpokladom pre ich úspech. Originálne, aktuálne a prehľadne štruktúrované informácie sú základným kameňom celého internetu. Vyhľadávače sa k svojim užívateľom stavajú zodpovedne a chcú im ponúknuť v prvom rade kvalitné informácie a až potom tie menej kvalitné či zastaralé... Takže ak na svojich stránkach zverejníte užitočné informácie, presvedčíte o svojich kvalitách nie len svojich návštevníkov, ale aj vyhľadávače, ktoré sa Vám odmenia poprednými pozíciami vo výsledkoch vyhľadávania.

S prípravou kvalitného obsahu Vám dokážeme pomôcť. Na základe analýzy oblasti Vášho podnikania a Vášho podniku sme schopní pripraviť texty a spracovať ich v optimálnej štruktúre tak, aby mali čo najlepšiu vypovedaciu schopnosť a informačnú hodnotu.

Registrácia do katalógov

Optimalizáciou faktorov na strane Vašej internetovej stránky sa SEO nekončí - je potrebné vyhľadávačom dať príležitosť, aby Vaše stránky zaindexovali - inými slovami, aby sa na Vaše stránky "pozreli", vyhodnotili obsah a zaradili do svojich databáz. Vaše stránky zaregistrujeme do overených dôveryhodných katalógov, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť zaindexovania a skracuje potrebný čas. 

Obstarávanie spätných odkazov

Na Vašu pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania takisto vplýva množstvo a kvalita spätných odkazov - to sú odkazy uvedené na iných internetových stránkach, ktoré po kliknutí privedú návštevníka na Vašu stránku. Pod kvalitou spätného odkazu sa rozumie najmä relevancia internetovej stránky, na ktorej sa spätný odkaz nachádza. Pre ilustráciu - ak sa Váš podnik zaoberá napr. výrobou nábytku, odkazy na stránkach interiérového štúdia alebo drevospracujúceho závodu sú pre Vašu stránku viac prospešné, ako odkazy na stránkach predávajúcich akváriové rybičky alebo cestovnej kancelárie.

Vyhľadávaním vhodných partnerských stránok a zaobstrávaním spätných odkazov môžete poveriť našu spoločnosť. Čas, ktorý takto ušetríte, môžete venovať Vášmu hlavnému biznisu či rodine.

Prepojenie na sociálne siete

V poslednom období zaznamenali sociálne siete obrovský rozmach, dnes už Facebook či Twitter používa takmer každý, a to je dôvod, prečo by ste mali byť "sociálne" viditeľní a aktívni. Informácie zverejnené cez sociálne siete sa vzhľadom na jednoduchosť zdieľania šíria rýchlejšie ako chvaty a hmaty Chucka Norrisa, tak prečo túto možnosť neuvyužiť v prospech Vás?

Ak si na založenie vlastného fanklubu na Facebooku či Twitteri netrúfate, môžeme Vám s tým pomôcť. Naše služby sú Vám rovnako k dispozícii aj pri samotnej aktivite na sociálnych sieťach, odporučime, načasujeme, navrhneme a prípadne naformulujeme Vaše príspevky tak, aby ich publikovanie bolo maximálne efektívne.

Riadenie reklamných kampaní

Ak Vaše podnikanie vyžaduje agresívnejšiu či masívnejšiu propagáciu, môžete využiť systémy platenej reklamy, pri ktorých platíte prevádzkovateľovi za zobrazovanie Vašich reklám (najčastejšie využívané na rôznych portáloch - či už spravodajských alebo iných všeobecne vysoko navštevovaných stránkach) prípadne platíte až za reklamy, na ktoré návštevníci kliknú (systémy kontextovej reklamy - Google AdWords, E-target, ...).

S prípravou, zavedením, načasovaním, rozpočtovaním a riadením platených reklamných kampaní máme bohaté skúsenosti, preto neváhajte zveriť starostlivosť o Vašu propagáciu do našich rúk!