... sme reklamné a grafické štúdio a milujeme našu prácu

Kontaktné informácie

Telefonický kontakt

+421 905 877 076

E-mail

info@crystalgroup.sk

 

Fakturačné údaje

Crystal Group, s. r. o.
Lánska 932/15
017 01 Považská Bystrica

IČO: 43863761
DIČ: 2022505716
IČ DPH: SK2022505716

Bankové spojenie

Tatra banka, a. s., Považská Bystrica
Číslo účtu: 2629785166/1100
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK75 1100 0000 0026 2978 5166

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín,
oddiel: Sro, vložka č.: 18630/R