... sme reklamné a grafické štúdio a milujeme našu prácu

Firemný dizajn, tvorba loga, grafika

Tvorba loga a návrh firemných farieb

V dnešnej dobe je vlastná identita firmy veľmi dôležitá. Firma s vlastnou identitou je ľahko rozpoznateľná a zapamätateľná jej zákazníkmi. Identita firmy sa spája s lojálnosťou zákazníka a s určitými očakávaniami z predošlej skúsenosti. Z tohto dôvodu je pre firmu dôležité mať vytvorenú vlastnú identitu.

K identite firmy prispieva hlavne logo spoločnosti, ktoré vám radi navrhneme spolu so zadefinovaním firemných farieb.

Ako logo vytvárame?

Prvým krokom pri tvorbe vašeho loga je zodpovedanie otázok typu:

  • kto je Vaša konkurencia, čím sa od nej odlišujete,
  • kde všade je pravdepodobné, že logo použijete,
  • ...

Tie si spoločne prejdeme pri osobnom stretnutí alebo elektronicky formou dotazníka, ktorý nám potom stačí zaslať e-mailom.

Po dôkladnej príprave vytvárame myšlienkové mapy, ktoré nám pomáhajú dopracovať sa k rôznym nápadom. Tieto nápady postupne filtrujeme, upravujeme, až dospejeme k návrhom, ktoré Vám odprezentujeme. Množstvo predložených návrhov je vždy individuálne, väčšinou sú však postačujúce max. 3 návrhy.

Spoločnou diskusiou vyberieme najvhodnejší návrh a ten následne doladíme podľa Vašich pripomienok až do finálnej podoby. Logo Vám pripravíme vo všetkých potrebných formátoch - bitmapových (pre použitie na webe, pre tlač vizitiek, letákov, hlavičkových papierov, ...) a vektorových (pre výrobu veľkoformátovej reklamy, samolepiek, potlač reklamných predmetov, ...). Spolu s logom od nás dostanete logomanuál, ktorý bude pojednávať a základných pravidlách používania loga.

Koľko to bude stáť?

Cena vytvorenia loga je stanovená na 190 € bez DPH / 228 € s DPH, v ktorej sú zahrnuté všetky vyššie uvedené činnosti. V prípade, že je o Vašom logu máte jasnú predstavu, návrh máte dobre premyslený alebo načrtnutý, cena vytvorenia loga je len 90 € bez DPH / 108 € s DPH. Takto pripravený návrh spracujeme do profesionálnej podoby a vypracujeme Vám zjednodušený logomanuál.

V prípade otázok nás kontaktujte.

Ďalšie prvky firemného dizajnu

Firemné vizitky sú jedným z najpoužívanejších prvkov Vašej firemnej identity, preto si na ich grafickom spracovaní dávame záležať. Podľa úrovne a rozsahu dodaných podkladov sa cena grafického spracovania vizitky pohybuje v rozmedzíi 5 - 25 € bez DPH / 6 - 30 € s DPH.

Samozrejmosťou je spracovanie grafického motívu propagačných materiálov akéhokoľvek druhu (od letákov, plagátov, cez brožúry, katalógy, až po billboardy a reklamné tabule), grafické návrhy polepov na Vaše firemné autá či výklady.

Kam ďalej?