... sme reklamné a grafické štúdio a milujeme našu prácu

Ako objednať webhosting a doménu krok za krokom

Overenie domény

 1. Zadajte názov domény do nášho overovača a vyberte si požadovanú koncovku.
 2. Ak doména nie je voľná, je potrebné zvoliť si inú doménu (prečítajte si viac o výbere vhodnej domény).
 3. Ak doména je voľná, môžete pokračovať v objednávke a nakonfigurovať si webhosting.

Konfigurátor webhostingu

 1. Základný balík je nastavený tak, aby postačoval na prevádzku bežných informačne zameraných webstránok (pozrite si parametre základného webhostingového balíku).
 2. Ak požadujete niektoré parametre zvýšiť, môžete si ich jednotlivo upraviť na požadované hodnoty, neplatíte tak zbytočne za služby, ktoré nebudete využívať. Týmito parametrami sú:
  a) diskový priestor - priestor v MB, ktorý budú mať k dispozícii Vaše internetové stránky (pre ukladanie údajov, obrázkov, dokumentov, ...) a Vaše e-mailové schránky; priestor nie je špeciálne rozdelený na priestor pre stránky a priestor pre e-maily, neobmedzujeme Vaše potreby;
  b) počet e-mailových schránok - ak má Váš podnik viac zamestnancov a pre každého potrebujete vlastnú e-mailovú adresu, týmto parametrom nastavíte ich maximálny počet; e-mailové schránky môžete vytvárať, upravovať a rušiť kedykoľvek počas prevádzky, maximálny je iba počet súčasne existujúcich schránok;
  c) počet MySQL databáz - náročnejšie webové aplikácie môžu vyžadovať prácu s viacerými databázami, tento údaj je vhodné konzultovať s Vašim dodávateľom webovej aplikácie;
  d) počet FTP účtov - v prípade, že potrebujete poskytnúť prístup k Vášmu diskovému priestoru viacerým osobám, je vhodné týmto osobám vytvoriť oddelené FTP účty (každý FTP účet má svoje vlastné prístupové heslo a je možné ich kedykoľvek vytvárať, upravovať príp. deaktivovať, ochránite tak Vaše údaje pred nežiadaným prístupom.
 3. Počas nastavovania jednotlivých parametrov vidíte v reálnom čase cenu aktuálnej konfigurácie webhostingu, môžete tak Váš webhosting optimalizovať aj z finančného hľadiska.
 4. Keď budte spokojní s konfiguráciou a cenou, môžete pokračovať v objednávke a zadať Vaše registračné a fakturačné údaje.

Registračné, fakturačné a kontaktné údaje

 1. Registračné údaje slúžia pre registráciu v systéme národného registrátora domén SK-NIC, týmito údajmi sú:
  a) fyzické osoby - nepodnikatelia: meno, priezvisko, rodné číslo (údaje nebude nikde zverejnený), adresa trvalého bydliska, kontaktná osoba, kontaktné telefónne číslo a administratívny e-mail (na túto adresu Vám budú zasielané systémové správy SK-NIC),
  b) podnikatelia: obchodné meno, právna forma, IČO, adresa sídla, štatutárny orgán, kontaktná osoba, kontaktné telefónne číslo a administratívny e-mail (na túto adresu Vám budú zasielané systémové správy SK-NIC).
 2. Fakturačné údaje slúžia pre vystavovanie faktúr za využívanie služieb a spravidla bývajú rovnaké ako registračné údaje, týmito údajmi sú:
  a) fyzické osoby - nepodnikatelia: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska,
  b) podnikatelia: obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené), adresa sídla, štatutárny orgán.
 3. Korenšpondečné údaje slúžia pre zasielanie faktúr a kontaktné údaje pre operatívnu komunikáciu v prípade vzniku nejakých otázok na Vašej alebo našej strane, týmito údajmi sú korenšpondečná adresa, kontaktné telefónne číslo a e-mailová adresa.

Odoslanie objednávky

 1. V poslednom kroku sa Vám zobrazí rekapitulácia objednaných služieb a všetkých zadaných údajov, ktoré odporúčame dôkladne skontrolovať.
 2. Ak sú všetky údaje zadané správne, môžete objednávku definitívne odoslať.
 3. Na Vašu e-mailovú adresu Vám zašleme správu s potvrdením objednávky a preddavkovou faktúrou.
 4. Ak sa rozhodnete pre platbu niektorým z online platobných nástrojov (TatraPay /pre klientov Tatra banky/ alebo CardPay /platba platobnou kartou Visa, Visa Electron, Maestro a MasterCard/), systém Vás presmeruje na aplikáciu banky (v prípade úspešnej platby preddavkovú faktúru už neuhrádzate).

Po odoslaní objednávky

 1. Ak nemáte uzatvorenú rámcovú zmluvu s národným registrátorom domén SK-NIC (nemáte pridelný identifikátor), zašleme Vám spolu s potvrdením objednávky formulár, ktorý je potrebné podpísať (v prípade nepodnikateľov je potrebné podpis overiť, v prípade podnikateľov je potrebné priložiť kópiu výpisu z OR resp. kópiu živnostenského listu) a zaslať na adresu SK-NIC, a.s., P.O.BOX 49, 840 00 Bratislava 4.
 2. Ak ste platbu nevykonali prostredníctvom online platobných nástrojov (alebo platba z nejakého dôvodu neprebehla úspešne), je potrebné uhradiť preddavkovú faktúru. Pre správne zaevidovanie platby je potrebné zadať správny variabilný symbol, v opačnom prípade sa môže proces aktivácie služieb značne predĺžiť.
 3. Po pripísaní platby na náš účet Vám najneskôr do 24 hodín spustíme prevádzku domény a webhostingu a aktivujeme prístup ku všetkým službám (vnútrobankové prevody a platby online platobnými nástrojmi sa realizujú takmer okamžite, medzibankové prevody trvajú spravidla 2 - 3 pracovné dni).

Kam ďalej?